Exportní modul

Exportní modul umožní exportovat obsah databází uložených v dokumentografickém systému buď jako celek nebo jako výběr hesel podle uživatelem zvolených kritérií do editovatelného formátu RTF nebo do formátu PDF, přičemž uživatel bude moci pomocí kaskádových stylů ovlivnit vzhled výstupu. Tímto způsobem bude možné získat snadno a efektivně podklady pro tištěné verze výkladových či encyklopedických slovníků uložených v dokumentografickém systému.

Software bude k disposici do konce roku 2018.